Эмитенттерді сүйемелдеу қызметі

Инфрақұрылымдық, сондай-ақ несиелік және басқа қамсыздандырылған облигацияны шығару және пайдалану кезінде Қазақстан Республикасы құнды қағаздар нарығы туралы заңына сәйкес эмитент алдында облигация иесінің мүдделерін көрсету.
 
Облигация иелері өкілдерінің функциялары:
 
1. Облигация иесінің алдында эмитент міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету болып табылатын мүлік күйін бақылаймыз;
2. Облигация иелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғаймыз;
3. Облигацияны орналастырудан алынған ақшалай қаражаттың мақсатты қолданылуын бақылаймыз;
4. Эмитенттің өз міндеттемелерін облигацияны пайдалану аңдатпасына сай орындауын бақылаймыз;
5. Эмитенттің қаржылық күйін бақылауды жүзеге асырамыз;
6. Иелері мен өкілетті органдарға эмитент қызметі туралы тоқсанына бір реттен сирек емес негізде хабарлаймыз.