TENIZ on-line broker

TENIZ special-one

TENIZ traditional trading

Клиент электрондық сандық қолтаңба мен сауда терминалы арқылы қаржы құралдарымен мәміле жасасу мүмкіндігіне ие болатын шеңбердегі брокерлік қызмет көрсету өнімі Клиентке қызмет көрсету сапасын жетілдіру арқылы, «RESMI» инвестициялық қаржы үйі «RESMI on-lineBroker» қызметін ұсынады. «RESMI On-line Broker» — Интернет желісі арқылы KASE (Қазақстан қор биржасы) құнды қағаздарымен мәміле жасасу үшін онлайн қызметтерге шығу мүмкіндігі бар электрондық трейдингтік платформа. Бұл жүйедегі жұмыс Электрондық Сандық Қолтаңба көмегімен жүзеге асырылады. Трейдингтік платформаны қолдану арқылы сіз, комиссия шығындарын қысқартып, құнды қағаздармен сапалы сипаттамалар мен жылдам әрекеттерді, жасалатын мәмілелердің функционалдығы мен табыстылығын арттыра аласыз. «intraday» (бір күн ішінде) операциялары бойынша дұрыс және уақытылы ақпаратты көрсету, аналитикалық шолуларды орындау, баға белгілеу мен портфельдің ағымдағы күйін қарау, шоттардағы қалдық ақша мен құнды қағаздар саны мониторингін жүзеге асыру мүмкіндігін береді.

RESMI On-line Broker платформасының көмегімен брокерлік қызмет көрсету құндылығы:

1. Strade он-лайн платформасына тегін қатынас
2. Құнды қағаздарды сатып алу және сату әрекеттерін орындау кезінде уақытты
айтарлықтай үнемдеу
3. Құнды қағаздармен мәміле жасасу кезіндегі қауіпсіздік
4. Интерфейс жұмысында қолайлы
5. Арнайы бағдарламалық құралсыз
6. ЭСҚ-ның қосымша мүмкіндіктері

Для получения подробной информации,
обращайтесь в отдел по работе с клиентами:

+ 7 727 355 37 22 внт 506
info@tenizcap.kz