Жалғыз акционердің шешімі туралы

 "Teniz Capital Investment Banking" АҚ Жарғысына № 1 өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.Скачать kz/uploads