«YURTA» инвестициялық қаржы үйі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді

Жалғыз акционердің 2023 жылғы 5 сәуірдегі шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына келесі өзгерістер енгізілді:

алынып тасталды: Көшкінбаев Е.Ж. - Директорлар кеңесінің төрағасы,
Манаенко А.А. – директорлар кеңесінің мүшесі,
Қасымқанова Г.А. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

сайланған: Усер С.Т. - Директорлар кеңесінің төрағасы,
Занкин М.Ю. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Ишмұратов Т.Ж. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Енгізілген өзгерістерді ескере отырып, «YURTA» инвестициялық қаржы үйі» АҚ Директорлар кеңесі үш адамнан тұрады: Усер С.Т., Занкин М.Ю., Ишмуратов Т.Ж.


Скачать kz/uploads